پاورپوینت در مورد:تحقیق

|36075573|pfg|لینک دانلود فایل|تحقیق: تحقيق: به معناي درست گردانيدن، پيدا کردن، يافتن يا جستجوي حقيقت تحقيق به روش علمي: مجموعه مقررات و قواعدي که چگونگي جستجو براي يافتن حقايق مربوط به يک موضوع را نشان مي دهد. تحقيق: عملي منظم است که در نتيجه آن پاسخ هائي براي سوالات مندرج در موض...
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان پاورپوینت در مورد:تحقیق آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

تحقیق:
تحقيق: به معناي درست گردانيدن، پيدا کردن، يافتن يا جستجوي حقيقت
تحقيق به روش علمي: مجموعه مقررات و قواعدي که چگونگي جستجو براي يافتن حقايق مربوط به يک موضوع را نشان مي دهد.
تحقيق: عملي منظم است که در نتيجه آن پاسخ هائي براي سوالات مندرج در موضوع تحقيق بدست خواهد آمد .
سابقه تحقيق
همراهي تحقيق با آدمی در طول تاريخ
شيوه ها و روش های مختلف انجام آن
ضرورت تحقيق از ديدگاه فردی و ديدگاه اجتماعی
ضرورت انجام تحقيق از ديدگاه علمی
تحقيق را  مايه حيات علم دانسته اند و بدون انجام تحقيق علم همچون آبی که در جائی مانده باشد دچار گنديدگی و به لجنزار تبديل خواهد شد.
اهمیت تحقیق و پژوهش
تحقیق و پژوهش نیروی محرک توسعه پایدار در تمامی حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... است.
پژوهش، محقق و پژوهشگر را بر آن می دارد تا به جستجوی حقیقت بپردازد و از تعصب و مطلق گرایی بپرهیزد.
تحقیق و پژوهش، عنصر نجات دهنده انسان و عامل بلوغ و دست یافتن وی به زندگی آرمانی است.
پژوهشگری زاییده فطرت پرسشگر انسان و در ذات او نهادینه است.
اهمیت تحقیق و پژوهش
تصمیم گیری و عمل بر مبنای پژوهش از اتلاف منابع و امکانات جلوگیری کرده و با افزایش دقت و سرعت باعث بهبود بهره وری در حوزه های مختلف کاری می شود.
پژوهش مولد علم است و باعث رشد شتابان علم می شود.
همانطور که فردوسی می سراید: توانا بود هر که دانا بود، اساس قدرت علم و دانایی است و نظریه پردازان امروز دنیا نیز معتقدند: قدرت = دانایی .
تقویت روحیه کار گروهی و استفاده از مشاوران


مطالب دیگر:
🔗مبانی نظری و پيشينه پژوهش (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم اضطراب از مرگ🔗مبانی نظری و پيشينه پژوهش (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم رضایت و سبکهای زندگی🔗مبانی نظری و پيشينه پژوهش (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم رضایتمندی زناشویی🔗مبانی نظری و پيشينه پژوهش (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم خود پنداره🔗مبانی نظری و پيشينه پژوهش (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم خلاقیت🔗مبانی نظری و پيشينه پژوهش (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم حاکمیت شرکتی🔗مبانی نظری و پيشينه پژوهش (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم جریان‌های نقدی🔗مبانی نظری و پيشينه پژوهش (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم توانمندسازی🔗مبانی نظری و پيشينه پژوهش (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم تكليف شب🔗مبانی نظری و پيشينه پژوهش (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم تعليم و تربيت🔗مبانی نظری و پيشينه پژوهش (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم خودناتوان سازی🔗مبانی نظری و پيشينه پژوهش (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم بهزیستی ذهنی🔗مبانی نظری و پيشينه پژوهش (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم آموزشهای مهارتی🔗مبانی نظری و پيشينه پژوهش (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم انعطاف پذیری کنشی🔗مبانی نظری و پيشينه پژوهش (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم اعتیاد اینترنتی🔗مبانی نظری و پيشينه پژوهش (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم اعتیاد بازیهای رایانه ای🔗مبانی نظری و پيشينه پژوهش (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم اختیارات سرمایه گذاری🔗مبانی نظری و پيشينه پژوهش (فصل دوم) نظریه ها و مفاهیم جرأت ورزی🔗پاورپوینت نظام پرورش نخبگی🔗پاورپوینت گزارش نهایی درس پژوهی🔗پاورپوینت مبحث آشنایی با زاویه ها ریاضی چهارم ابتدایی🔗پروپوزال ارشد روانشناسی درباره کیفیت زندگی زناشویی🔗پاورپوینت مبحث سنگها درس علوم چهارم ابتدایی🔗پاورپوینت آشنایی با آهن ربا🔗پروپوزال روانشناسی با موضوع طرحواره درمانی و سبک های دلبستگی